2022
Instructiunea nr. 1 privind Metodologia de ajustare a pretului contractului potrivit OG 15/2021 privind reglementarea unor masuri fiscal-bugetare, in cadrul proiectelor finantate prin Mecanismul pentru Interconectarea Europei - CEF
Instrucțiunea nr.4 din 18.04.2022 pentru aprobarea Metodologiei privind aplicarea unor prevederi ale OUG nr 19/2022 privind unele măsuri referitoare la garanțiile de bună execuție constituite în cadrul proiectelor finanțate prin Mecanismul pentru Interconectarea Europei-CEF
Instructiunea nr. 7 din 07.06.2022 pentru modificarea Metodologiei privind aplicarea unor prevederi ale OUG nr. 19/2022 privind unele măsuri referitoare la garanțiile de bună execuție constituite în cadrul proiectelor finanțate prin Mecanismul pentru Interconectarea Europei – CEF (Connecting Europe Facility)
Instrucțiunea nr. 8 din 27.07.2022 privind modificarea Metodologiei de ajustare a prețului contractului potrivit OG 15/2021 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare, în cadrul proiectelor finanțate prin Mecanismul pentru Interconectarea Europei – CEF (Connecting Europe Facility)
Intrucțiunea nr. 11 din 23.11.2022 privind aplicarea prevederilor OUG nr. 64/2022 privind ajustarea prețurilor și a valorii devizelor generale în cadrul proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile, cu modificările și completările ulterioare, în cadrul proiectelor finanțate prin Mecanismul pentru Interconectarea Europei - CEF
Intrucțiunea nr. 12 din 23.11.2022 privind aprobarea metodologiei pentru aplicarea prevederilor OUG nr. 64/2022 privind ajustarea prețurilor și a valorii devizelor generale în cadrul proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile, cu modificările și completările ulterioare, în cadrul proiectelor finanțate prin Mecanismul pentru Interconectarea Europei - CEF
2021
Circulara privind mecanismul de depunere a aplicatiilor de finantare in cadrul CEF 2021-2027
2020
Instructiune nr 1 privind depunerea, evaluarea și validarea aplicațiilor de finanțare în cadrul CEF
Instructiune nr 2 privind depunerea, evaluarea și validarea rapoartelor de progres pentru proiectele finanţate în cadrul CEF
Instructiune nr. 3 privind desfăşurarea achiziţiilor publice de către beneficiarii entităţi juridice în cadrul proiectelor finanţate în cadrul CEF pentru atribuirea contractelor de furnizare servicii și lucrări
Instructiune nr. 4 privind raportarea lunară a stadiului proiectelor finanțate prin CEF