Mecanismul pentru Interconectarea Europei (Connecting Europe Facility – CEF) este un instrument de finanțare european  implementat în baza Regulamentului (UE) nr.1316/2013 al Parlamentului European şi Consiliului Uniunii Europene, ce are ca scop sprijinirea implementării proiectelor europene care vizează dezvoltarea și construcția unor infrastructuri și servicii noi, precum și modernizarea infrastructurilor și serviciilor existente în  sectoarele: transport, telecomunicații, energie (https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility).

CEF-transport se concentrează pe accelerarea investițiilor de-a lungul rețelei transeuropene de transport, în vederea realizării conexiunilor lipsă sau înlăturării blocajelor în diverse secțiuni ale rețelei TEN-T centrale și globale, precum și pe priorități orizontale așa cum sunt sistemele inteligente de gestionare a traficului.

Acest instrument de finanțare sprijină, de asemenea, inovația în sistemul de transport, pentru a îmbunătăți utilizarea infrastructurii, a reduce impactul asupra mediului al transporturilor, a spori eficiența energetică și a crește siguranța traficului.

În cazul României, finanțarea este mobilizată în special pentru dezvoltarea celor două coridoare europene de transport care traversează teritoriul național: Orient Est-Mediteranean și Rin-Dunăre.

Procesul accesării finanțării europene prin intermediul acestui instrument de finanțare poate fi consultat aici: https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-transport/how-apply.

Connecting Europe Facility 2021-2027

Apeluri deschise

Connecting Europe Facility 2014-2020

Apeluri inchise