Direcția Generală Organismul Intermediar pentru Transport (DGOIT) este compartiment funcțional din aparatul propriu al Ministerului Transporturilor, Construcțiilor si Infrastructurii (MTIC) și are ca obiective principale gestionarea Programului Operațional Infrastructura Mare 2014-2020 – Axa Prioritară 1 – Îmbunătățirea mobilității prin dezvoltarea rețelei TEN-T și a metroului și Axa Prioritară 2 – Dezvoltarea unui sistem de transport multimodal, de calitate, durabil şi eficient.

Atribuțiile principale ale direcției generale sunt cele prevăzute de art. 9 din HG nr. 398/2015 pentru stabilirea cadrului instituțional de coordonare și gestionare a fondurilor europene structurale și de investiții și pentru asigurarea continuității cadrului instituțional de coordonare și gestionare a instrumentelor structurale 2007-2013, coroborat cu prevederile Acordului privind delegarea funcțiilor aferente gestionării axelor prioritare de transport din Programul Operațional Infrastructura Mare 2014 – 2020încheiat in data de 26.07.2016 între Ministerul Fondurilor Europene și Ministerul Transporturilor Infrastructurii si Comunicațiilor.

Direcția Generală Organismul Intermediar pentru Transport (DGOIT) îndeplinește şi funcțiile de selecție, evaluare și contractare proiecte, monitorizare a implementării, verificare tehnică şi financiară, verificarea achizițiilor publice, metodologie și capacitate administrativă, verificare nereguli și autorizare cheltuieli pentru proiectele de transport din Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020.

Obiectivele specifice ale DGOIT sunt în concordanță deplină cu prevederile Acordului privind delegarea funcțiilor aferente gestionării axelor prioritare de transport din Programul Operațional Infrastructura Mare 2014 – 2020 încheiat între Ministerul Fondurilor Europene și Ministerul Transporturilor, Infrastructurii si Comunicațiilor, astfel:

Capacitate instituțională

1. Îndeplinirea funcțiilor delegate în termenele stabilite.

2. Organizarea și efectuarea vizitelor la fața locului atât pe durata de implementare a proiectelor cât și pe perioada de durabilitate a acestora.

Proiecte fazate

3. Contractarea la termen a tuturor proiectelor fazate a le căror fază II se aprobă prin notificare.

4. Asigurarea contractării la termen a proiectelor fazate ale căror fază II nu se aprobă prin notificare.

Proiecte noi

5. Asigurarea depunerii în vederea evaluării și selecției a proiectelor noi/ne-fazate din portofoliul POIM în termenele și valorile stipulate de Acordul privind delegarea funcțiilor aferente gestionării axelor prioritare de transport din Programul Operațional Infrastructura Mare 2014 – 2020 încheiat între Ministerul Fondurilor Europene și Ministerul Transporturilor Infrastructurii si Comunicatiilor, Anexa nr.2 “Indicatori de performanță OI T POIM”, astfel cum au fost modificate prin Actul adițional nr.1.

Implementare

6. Valorile minime (fonduri UE) ale cererilor de rambursare procesate la nivelul OI T realizate în conformitate cu prevederile Acordului privind delegarea funcțiilor aferente gestionării axelor prioritare de transport din Programul Operațional Infrastructura Mare 2014 – 2020 încheiat între Ministerul Fondurilor Europene și Ministerul Transporturilor Infrastructurii si Comunicatiilor, Anexa nr.2 “Indicatori de performanță OI T POIM” astfel cum au fost modificate prin Actul adițional nr.1.

7. Evitarea decomiterii automate a fondurilor disponibile (2018 – 2023), prin procesarea la nivelul OI T a valorilor cumulate de fonduri externe nerambursabile, în conformitate cu prevederile Acordului privind delegarea funcțiilor aferente gestionării axelor prioritare de transport din Programul Operațional Infrastructura Mare 2014 – 2020 încheiat între Ministerul Fondurilor Europene și Ministerul Transporturilor Infrastructurii si Comunicatiilor, Anexa nr.2 “Indicatori de performanță OI T POIM”.

SMIS 2014+/My SMIS

8. Introducerea completă, corectă și la timp, datelor în SMIS 2014+/My SMIS conform procedurilor de lucru ale OI T.

Indicatori de program

9. Asigurarea atingerii obiectivelor programului aprobat în conformitate cu prevederile Acordului privind delegarea funcțiilor aferente gestionării axelor prioritare de transport din Programul Operațional Infrastructura Mare 2014 – 2020 încheiat între Ministerul Fondurilor Europene și Ministerul Transporturilor Infrastructurii si Comunicatiilor, Anexa nr.2 “Indicatori de performanță OI T POIM”, astfel cum au fost modificate prin Actul adițional nr.1.

Alte atribuții Generale ale DGOIT decurg din responsabilitatea MT de a asigura gestiunea pe sectorul de activitate, a Mecanismului Interconectarea Europei (Connecting Europe Facility – CEF) conform Protocolului privind coordonarea, gestionarea și implementarea proiectelor finanțate prin Programul Connecting Europe Facility la nivelul Ministerul Fondurilor Europene – Ministerul Transporturilor Infrastructurii si Comunicatiilor și anume:
asigură reprezentarea României în cadrul Comitetului CEF – sectorul de transport;
asigură suportul tehnic pentru Comitetul de Coordonare multisectorial al CEF;
inițiază/avizează acte normative privind gestiunea proiectelor CEF din sectorul de transport;
participă la reglementarea cadrului financiar aferent proiectelor CEF;
co-validează aplicațiile de finanțare CEF pentru beneficiarii români în cadrul apelului de proiecte CEF pe sectorul de transport;
participă la încheierea deciziilor de finanțare și asigură monitorizarea tehnică și financiară a proiectelor CEF;
asigură transmiterea și implementarea măsurilor de asistență tehnică de suport din bugetul CEF pentru MTIC.