Publicat: 15 iunie 2021

În data de 10 iunie 2021, Ministerul Transporturilor și Infrastructurii, în calitate de Organism Intermediar pentru Transport și Autoritatea pentru Reformă Feroviară, în calitate de             beneficiar al finanțării nerambursabile alocate în cadrul Programului Operațional Infrastructură Mare 2014-2020, au semnat contractul de finanțare cu titlul „Sistem integrat, baza de date unica si furnizare de informații privind sistemul de ticketing al operatorilor de transport feroviar de calatori”, cod MYSMIS 136440”.

Obiectivul implementării acestui proiect constă în creşterea eficienţei contractelor de         servicii publice și alinierea acestora cu legislaţia europeană și naţională, prin asigurarea         interoperabilității sistemelor de ticketing pe care operatorii de transport feroviar public de calatori le dețin, ce va constitui o parte importantă în pregătirea licitațiilor pentru atribuirea contractelor de servicii publice și va furniza informațiile necesare pentru îmbunătățirea     mersului de tren în România.

Realizarea proiectului constă în dezvoltarea şi implementarea unui sistem de colectare, agregare sau preluare şi verificare date aferente indicatorilor de serviciu public şi realizarea calcului automat al subvenţiilor acordate operatorilor de transport feroviar de călători, precum și în dezvoltarea şi implementarea unei platforme pentru emiterea electronică de bilete la trenurile de călători în trafic intern, care va fi pusă la dispoziţie de către Autoritatea pentru Reformă Feroviară operatorilor de transport feroviar de călători.

Valoarea totală eligibilă a cererii de finanțare este de 4.861.443,13 lei, din care co-finanțarea FEDR este de 4.132.226,68 Lei, iar 729.216,45 lei reprezintă contribuția de la Bugetul de Stat.

Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020.

Proiectul îndeplinește obiectivele specifice ale Axei Prioritare 2 (AP) 2 ”Dezvoltarea unui sistem de transport multimodal, de calitate, durabil și eficient”, Obiectivul Specific 2.7 – ”Creşterea sustenabilităţii şi calităţii transportului feroviar”.

Date de contact: Felix Corneliu ARDELEAN, Director General Organismul Intermediar pentru Transport, fax: 0372 825 570.

Descărcați comunicatul de presă în format pdf.