Publicat: 17 decembrie 2021

În data de 19 noiembrie 2021, Direcția Generală Organismul Intermediar pentru Transport din cadrul Ministerul Transporturilor și Infrastructurii și Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere SA în calitate de beneficiar al finanțării nerambursabile alocate în cadrul Programului Operațional Infrastructură Mare 2014-2020, au semnat contractul de finanțare cu titlul „Reabilitarea Podului peste brațul Borcea, situat pe Autostrada A2, la km 149+680 și Reabilitarea Podului de la Cernavodă situat pe Autostrada A2, la km 157+600”, cod SMIS 126752.

Obiectivul implementării acestui proiect constă în reabilitarea Podului de la Cernavodă situat pe A2 la km 157+600: lungime pod 1,596 m, viteza de proiectare 100km/h și reabilitarea podului peste brațul Borcea situat pe A2 la km 149+680: lungime pod 968 m, viteza de proiectare 100km/h.

Valoarea totală  a contractului de finanţare este de 216.792.495,89 lei din care co-finanţarea FC este de 147.150.893,11 lei, iar 25.967.804,65 lei reprezintă contribuţia de la bugetul de stat

Proiect cofinanțat din Fondul de Coeziune prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020.

Proiectul îndeplinește obiectivele specifice ale Axei prioritară 1 – Îmbunătăţirea mobilităţii prin dezvoltarea reţelei TEN-T și a metroului, Obiectiv specific 1.1 – Creşterea mobilităţii prin dezvoltarea transportului rutier pe reţeaua rutieră TEN-T centrală.

Date de contact: Felix Corneliu ARDELEAN, Director General Organismul Intermediar pentru Transport, fax: 0372 825 570.