Publicat: 10 iunie 2021

În data de 03 iunie 2021, Ministerul Transporturilor și Infrastructurii, în calitate de Organism Intermediar pentru Transport, împreună cu Compania Națională Administrația Porturilor    Dunării Maritime S.A., în calitate de beneficiar proiectului vizând finanțarea nerambursabilă alocată în cadrul Programului Operațional Infrastructură Mare 2014-2020, Axa prioritară 2 ”Dezvoltarea unui sistem de transport multimodal, de calitate, durabil și eficient”, Obiectiv specific 2.4 ”Creșterea volumului de mărfuri tranzitate prin terminale intermodale şi          porturi”, au semnat contractul de finanțare pentru modernizarea și dezvoltarea Portului Brăila, denumit „Port Brăila – Lucrări de infrastructură a sectorului portuar din incintă Bazin Docuri”, cod smis 137306.

Obiectivul general al proiectului îl constituie modernizarea și dezvoltarea Portului Brăila în vederea oferirii de condiții optime pentru transportul naval de mărfuri, cu scopul de a       promova mobilitatea durabilă la nivel național, regional și local, capabil să asigure legături rapide și eficiente cu piețele internaționale, asigurând totodată o infrastructură portuară la standarde europene.

Valoarea totală de 121,165,162.81 lei, din care valoarea totală eligibilă, finanțată prin  Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020, este de 101,995,441.02 lei (85% din valoarea totală eligibilă aprobată – 86.696.124,89 lei este asigurată din Fondul de         Dezvoltare Regională, iar 15% în valoare de 15.299.316,13 lei va fi finanțată din bugetul beneficiarului).

Prin acest proiect, ce are ca termen de implementare 57 de luni (01.04.2019 – 31.12.2023), se dorește reabilitarea drumurilor de utilitate publică, cu o lungime totală de 2811m,         reabilitarea și modernizarea danelor cu o lungime totală de 1005m, dezvoltarea și               modernizarea infrastructurii utilitare a portului Brăila, cu scopul de a contribui la creșterea și punerea în valoare a calității serviciilor oferite operatorilor și transportatorilor portuari.

Proiect cofinanțat din Fondul de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional                   Infrastructură Mare 2014-2020.

Date de contact: Felix Corneliu ARDELEAN, Director General Organismul Intermediar pentru Transport, fax: 0372 825 570.

Descărcați comunicatul de presă în format pdf.