Publicat: 8 martie 2021

În data de 08 martie 2021, Ministerul Transporturilor și Infrastructurii, în calitate de Organism Intermediar pentru Transport și Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere SA, în calitate de beneficiar al finanțării nerambursabile alocate în cadrul Programului Operațional Infrastructură Mare 2014-2020, au încheiat contractul de finanțare cu titlul „Pod peste râul Dâmbovița pe DN 73, km 78+519”, cod SMIS 129095.

Obiectivul implementării acestui proiect vizează creșterea mobilității pe drumul TEN-T Comprehensive ce leagă municipiul Pitești de municipiul Brașov, prin asigurarea unui standard rutier adecvat, contribuind astfel la promovarea competitivității economice și la îmbunătățirea eficienței pentru bunuri și pasageri.

Valoarea totală a proiectului este de 49,277,542.02 lei, din care valoarea totală eligibilă, finanțată prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020, este de 41,553,075.37  lei (85% din valoarea totală eligibilă aprobată – 35,320,114.05 lei este asigurată din Fondul European de Dezvoltare Regională, iar 15% în valoare de 6,232,961.32 lei va fi finanțată din bugetul beneficiarului prin bugetul de stat) și necesită o perioadă de implementare de 120 de luni, respectiv între data de 01.01.2014 și 31.12.2023.

Investiția presupune realizarea unui pod cu o lungime totală de 170 metri ce va traversa râul Dâmbovița, realizarea a 580 de metri de drum nou și totodată, realizarea unui podeț, conducând astfel la reducerea timpului de călătorie și la îmbunătățirea siguranței traficului ca urmare a modernizării și punerii în aplicare a măsurilor de siguranță a traficului rutier.

Proiect cofinanțat din Fondul European de Regională prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020.

Date de contact: Felix Corneliu ARDELEAN, Director General Organismul Intermediar pentru Transport, fax: 0372 825 570.

Descărcați comunicatul de presă în format pdf.