Publicat: 17 decembrie 2021

În data de 16 decembrie 2021, Direcția Generală Organismul Intermediar pentru Transport din cadrul Ministerul Transporturilor și Infrastructurii și Constanța South Container Terminal SRL, în calitate de beneficiar al finanțării nerambursabile alocate în cadrul Programului Operațional Infrastructură Mare 2014-2020, au semnat contractul de finanțare cu titlul „Modernizarea și dezvoltarea capacității portului Constanța – dezvoltarea infrastructurii portuare în zona de dezvoltare A, MOL II-S Port Constanța Sud prin extinderea platformei portuare facilitând transportul multimodal”, cod SMIS 150765.

Obiectivul implementării acestui proiect constă în dezvoltarea infrastructurii portuare în zona de dezvoltare A, MOL II-S Port Constanța Sud, realizându-se astfel extinderea platformei portuare, ce va facilita transportul multimodal.

Principalele lucrări ce vor fi executate sunt: a) Platforme portuare; b) Clădire facilitate RO-PAX; c) Post trafo; d) Rețele apă – canal; e) Rețele electrice, iluminat și curenți slabi; f) Echipamente și instalații electrice.

Conform studiului de trafic, realizarea prezentului proiect va contribui și la creșterea volumului anual de mărfuri – aproximativ 1.700.000 tone/an.

Valoarea totală  a contractului de finanţare este de 347.692.690,56 lei din care co-finanțarea FC de 85%, respectiv 184.329.077,38 lei, suma de 32.528.660,71 lei reprezintă 13% contribuția de la bugetul de stat, iar 4.425.668,12 lei reprezintă contribuția beneficiarului de 2% la valoarea eligibilă.

Proiect cofinanțat din Fondul de Coeziune prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020.

Proiectul îndeplinește obiectivele specifice ale Axa prioritară: 1. Îmbunătăţirea mobilităţii prin dezvoltarea reţelei TEN-T şi a transportului cu metrou, Obiectiv specific: 1.3. Creşterea gradului de utilizare a căilor navigabile și a porturilor situate pe reţeaua TEN-T centrală.

Date de contact: Felix Corneliu ARDELEAN, Director General Organismul Intermediar pentru Transport, fax: 0372 825 570.