Publicat: 8 februarie 2022

În data de 18 ianuarie 2022, Direcția Generală Organismul Intermediar pentru Transport din cadrul Ministerului Transporturilor și Infrastructurii și Regia Autonomă Aeroportul Transilvania – Târgu Mureș în calitate de beneficiar al finanțării nerambursabile alocate în cadrul Programului Operațional Infrastructură Mare 2014-2020, au semnat contractul de finanțare cu titlul  „Modernizarea Aeroportului „Transilvania” Târgu Mureș cu includerea obiectivelor din Master Planul General de Transport”, COD SMIS 148339.

Obiectivul general al proiectului constă în majorarea capacității și îmbunătățirii condițiilor de desfășurare a traficului de pasageri în condiții de maximă siguranță și a unui grad de securitate adecvat.

În vederea realizării obiectivului general au fost stabilite următoarele obiective specifice:

1. Extinderea platformei de parcare aeronave până la suprafața de 8000 mp.

2. Extinderea terminalului de pasageri până la suprafața de 9.397 mp.

3. Majorarea capacității de procesarea unui număr mare de pasageri la plecări/sosiri interne și internaționale.

Valoarea totală eligibilă a proiectului este de 107.868.493,30 lei din care 91.688.219,30 lei (85%) reprezintă contribuție FEDR, 14.022.904,13 lei reprezintă contribuția de la Bugetul de Stat (13%) și 2.157.369,87 lei reprezentând contribuția proprie a beneficiarului (2%).Valoarea ajutorului de stat este de 70.612.423,05 lei.

Proiectul îndeplinește obiectivele specifice ale Axei Prioritare 2 – Dezvoltarea unui sistem de transport multimodal, de calitate, durabil și eficient, Obiectiv specific 2.3 – Creșterea gradului de utilizare sustenabilă a aeroporturilor.

Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională, prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020.

Date de contact: Felix Corneliu ARDELEAN, Director General Organismul Intermediar pentru Transport, fax: 0372 825 570.