Publicat: 7 septembrie 2021

În data de 26 august 2021, Ministerul Transporturilor și Infrastructurii, în calitate de Organism Intermediar pentru Transport și Compania Naţională Administraţia Canalelor Navigabile SA, în calitate de beneficiar al finanțării nerambursabile alocate în cadrul Programului Operațional Infrastructură Mare 2014-2020, au semnat contractul de finanțare cu titlul „Modernizare și extindere capacitate de operare în portul Ovidiu”, cod SMIS 136468.

Obiectivul specific al proiectului constă în modernizarea portului existent de pe malul drept, respectiv realizarea cheurilor, platformelor, construcții administrative, a rețelelor de utilități, a sistemelor de securitate și supraveghere necesare acostării navelor care participă la derularea traficului de mărfuri și mărirea capacitații de operare a mărfurilor și a extinderii portului Ovidiu pe malul stâng, prin realizarea unui port nou pentru operarea mărfurilor.

Valoarea totală eligibilă a proiectului este de 56.693.729,74 lei din care 48.189.670,28 lei (85%) reprezintă contribuție FEDR, 8.504.059,46 lei reprezintă contribuția de la Bugetul de Stat (15%).

Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020.

Proiectul îndeplinește obiectivele specifice ale Axei Prioritare nr.2 – Dezvoltarea unui sistem de transport multimodal, de calitate, durabil și eficient, Obiectivului Specific 2.4 – Creşterea volumului de mărfuri tranzitate prin terminale intermodale şi porturi.  

Date de contact: Felix Corneliu ARDELEAN, Director General Organismul Intermediar pentru Transport, fax: 0372 825 570.

Descărcați comunicatul de presă în format pdf.