Publicat: 10 februarie 2022

În data de 3 februarie 2022, Direcția Generală Organismul Intermediar pentru Transport din cadrul Ministerului Transporturilor și Infrastructurii și Compania Naționala de Căi Ferate ”CFR” – S.A. în calitate de beneficiar al finanțării nerambursabile alocate în cadrul Programului Operațional Infrastructură Mare 2014-2020, au semnat contractul de finanțare cu titlul  „Lucrări de reabilitare pentru poduri, podețe și tuneluri de cale ferată Sucursala Regională C.F. Craiova”, Cod SMIS 117150.

Obiectivul proiectului constă în reabilitarea a șapte poduri și șapte podețe administrate de Sucursala Regională CF Craiova.

Valoarea totală eligibilă a proiectului este de 73,559,967.43 lei din care 62,525,972.34 lei  reprezintă contribuție FEDR, 11,033,995.09  lei reprezintă contribuția de la Bugetul de Stat.

Proiectul îndeplinește obiectivele specifice ale Axa prioritară: 2. Dezvoltarea unui sistem de transport multimodal, de calitate, durabil și efficient, Obiectiv specific: 2.7. Creşterea sustenabilităţii şi calităţii transportului feroviar.

Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională, prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020.

Date de contact: Felix Corneliu ARDELEAN, Director General Organismul Intermediar pentru Transport, fax: 0372 825 570.