Publicat: 4 decembrie 2020

Un nou proiect cu finanțare europeană contractat în cadrul POIM 2014 -2020 – Programul Operațional Infrastructură Mare în județul Galați. În data de 18 noiembrie, Ministerul Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor, în calitate de Organism Intermediar pentru Transport și Compania Națională Administrația Porturilor Dunării Maritime SA, în calitate de beneficiar al finanțării nerambursabile alocate în cadrul Programului Operațional Infrastructură Mare 2014-2020, au încheiat contractul de finanțare cu titlul „Lucrări de infrastructură portuară Cheu Dana 32 Port Docuri Galați”, cod SMIS 131354.

Obiectivul implementării acestui proiect vizează îmbunătățirea sistemului de transport maritim prin modernizarea cheului existent la dana 32, astfel încât să se permită acostarea directă a navelor și creșterea eficienței operațiilor de încărcare-descărcare a navelor.

Valoarea totală a proiectului este de 25,245,622.59 lei, din care valoarea totală eligibilă, finanțată prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020, este de 21.282.154,00  lei (85% din valoarea totală eligibilă aprobată – 18.089.830,90 lei este asigurată din Fondul de Coeziune, iar 15% în valoare de 3.192.323,10 lei va fi finanțată din bugetul beneficiarului prin bugetul de stat) și necesită o perioadă de implementare de 72 de luni, respectiv între data de 23.02.2017 și 31.01.2023.

Investiția presupune realizarea unui cheu vertical în lungime de 70 ml, în scopul modernizării frontului de acostare și sporirii dimensiunii/capacității navelor care pot acosta la cheu.

Proiect cofinanțat din Fondul de Coeziune prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020.

Date de contact: Felix Corneliu ARDELEAN, Director General Organismul Intermediar pentru Transport, fax: 0372 825 570.

Descărcați comunicatul de presă în format pdf.