Publicat: 22 decembrie 2021

În data de 17 decembrie 2021, Direcția Generală Organismul Intermediar pentru Transport din cadrul Ministerul Transporturilor și Infrastructurii și Regia Autonomă Aeroportul Craiova în calitate de beneficiar al finanțării nerambursabile alocate în cadrul Programului Operațional Infrastructură Mare 2014-2020, au semnat contractul de finanțare cu titlul „Extinderea și modernizarea aeroportului internațional Craiova”, cod SMIS 152444.

Obiectivul proiectului constă în dezvoltarea infrastructurii de transport aerian prin extinderea şi modernizarea infrastructurii de mişcare a Aeroportului Internaţional Craiova, extinderea capacităţii de prelucrare a fluxurilor de pasageri, a facilităţilor auxiliare, inclusiv parcări auto şi construcţii adiacente în conformitate cu creşterea numărului de mişcări de aeronave şi a creşterii traficului de pasageri, precum și îndeplinirea cerinţelor de siguranţă şi securitate pe Aeroportul Internaţional Craiova.

Valoarea totală eligibilă a proiectului este de 330.021.353,48 lei din care 280.518.150,47 lei (85%) reprezintă contribuție FEDR, 42.902.775,92 lei reprezintă contribuția de la Bugetul de Stat (13%) și 6.600.427,09 lei reprezintă contribuția beneficiarului R.A Aeroportul Craiova, sumă ce va fi suportată din bugetul Consiliului Județean Dolj.

Proiect cofinanțat din Fondul de Coeziune prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020.

Proiectul îndeplinește obiectivele specifice ale Axei prioritară 2: Dezvoltarea unui sistem de transport multimodal, de calitate, durabil și eficient. Obiectiv specific 2.3: Creșterea gradului de utilizare sustenabilă a aeroporturilor.

Date de contact: Felix Corneliu ARDELEAN, Director General Organismul Intermediar pentru Transport, fax: 0372 825 570.