Publicat: 29 iunie 2021

În data de 24 iunie 2021, Ministerul Transporturilor și Infrastructurii, în calitate de Organism Intermediar pentru Transport și Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A, în calitate de beneficiar al finanțării nerambursabile alocate în cadrul Programului Operațional Infrastructură Mare 2014-2020, au semnat contractul de finanțare cu titlul „Elaborare Studiu de Fezabilitate, PAC și Proiect Tehnic de Execuție pentru Pasaj superior pe DN2, peste CF la Roman, km 332+961”, cod SMIS 140852.

Obiectivul implementării acestui proiect constă în îmbunătățirea competitivității economice a României prin dezvoltarea infrastructurii de transport, care facilitează integrarea economică în UE, contribuind astfel la dezvoltarea pieței interne cu scopul de a crea condițiile pentru creșterea volumului investițiilor, promovarea transportului durabil și a coeziunii în rețeaua de drumuri europene.

Realizarea proiectului constă în elaborarea studiului de fezabilitate, realizarea proiectului pentru autorizarea executării lucrărilor de construire (PAC/DTAC) și a proiectului tehnic de execuție pentru obiectivul de investiții „Pasaj superior pe DN2, peste CF la Roman, km 332+961”.

Valoarea totală eligibilă a cererii de finanțare este de 874,371.35 Lei, din care co-finanțarea FC este de 743,215.65 Lei, iar 131,155.70 Lei reprezintă contribuția de la Bugetul de Stat.

Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020.

Proiectul îndeplinește obiectivele specifice ale Axei prioritare 1: Îmbunătățirea mobilității prin dezvoltarea rețelei TEN-T și a transportului cu metroul, Obiectiv specific 1.1: Creşterea mobilităţii pe reţeaua rutieră TEN-T central.

Date de contact: Felix Corneliu ARDELEAN, Director General Organismul Intermediar pentru Transport, fax: 0372 825 570.

Descărcați comunicatul de presă în format pdf.