Publicat: 15 decembrie 2020

În data de 15 decembrie 2020, Ministerul Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor, în calitate de Organism Intermediar pentru Transport, împreună cu Metrorex S.A., în calitate de beneficiar și Primăria Sectorului 4 a Municipiului București, în calitate de partener al proiectul vizând finanțarea nerambursabilă alocată în cadrul Programului Operațional Infrastructură Mare 2014-2020, Axa prioritară 1 ”Îmbunătățirea mobilității prin dezvoltarea rețelei TEN-T și a metrou-lui”, Obiectiv specific 1.4 ”Creșterea gradului de utilizare a transportului cu metroul în București – Ilfov”, au semnat contractul de finanțare pentru edificarea singurei stații de metrou la nivel suprateran din București, denumit „Edificarea unei stații de metrou la nivel suprateran situată între stația de metrou Berceni și Șoseaua de Centură”.

Obiectivul general al proiectului „Edificarea unei stații de metrou la nivel suprateran situată între stația de metrou Berceni și Șoseaua de Centură”, cod SMIS 137950, vizează creșterea gradului de accesibilitate la rețeaua de transport cu metroul în zona de Sud a Municipiului București, prin extinderea magistralei M2 cu o stație supraterană, în apropierea șoselei de centură.

Valoarea totală de 214,888,005.09 lei, din care valoarea totală eligibilă, finanțată prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020, este de 179,972,728.00 lei (85% din valoarea totală eligibilă aprobată – 152.976.818,80 lei este asigurată din Fondul de Coeziune, iar 15% în valoare de 26.995.909,20 lei va fi finanțată din bugetul AM POIM).

Prin acest proiect, ce are ca termen de implementare 55 luni, se dorește  extinderea rețelei actuale de metrou prin construirea unei noi stații supraterane la standarde europene și îmbunătățirea infrastructurii existente prin prelungirea liniei existente cu 1,6 km de cale de rulare, conducând astfel la creșterea ponderii de călători transportați cu metroul și, totodată, reducerea timpului petrecut în trafic pentru tranzitarea orașului ca urmare a implementării proiectului.

Proiect cofinanțat din Fondul de Coeziune prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020.

Date de contact: Felix Corneliu ARDELEAN, Director General Organismul Intermediar pentru Transport, fax: 0372 825 570.

Descărcați comunicatul de presă în format pdf.