Publicat: 16 martie 2021

În data de 16 martie 2021, Ministerul Transporturilor și Infrastructurii, în calitate de Organism Intermediar pentru Transport, împreună cu Regia Autonomă Aeroportul Internațional Sibiu, în calitate de beneficiar al proiectul vizând finanțarea nerambursabilă alocată în cadrul Programului Operațional Infrastructură Mare 2014-2020, Axa prioritară 2 ”Dezvoltarea unui sistem de transport multimodal, de calitate, durabil și eficient”, Obiectiv Specific 2.3. ”Creșterea gradului de utilizare sustenabilă a aeroporturilor”, au semnat contractul de finanțare pentru proiectul „Echipamente necesare pentru creșterea nivelului de siguranță al pasagerilor pe Aeroportul Internațional Sibiu – activități non economice”, cod SMIS 135087.

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă creșterea gradului de siguranță a pasagerilor, a însoțitorilor acestora, a companiilor aeriene și a personalului care își desfășoară activitatea în perimetrul Aeroportului Internațional Sibiu, precum și creșterea nivelului de încredere a acestora în capacitatea de intervenție și stingere a incendiilor în situații de urgență și în asigurarea siguranței și securității pasagerilor în cadrul aeroportului din Sibiu.

Valoarea totală de 37.460.285,55 lei, din care valoarea totală eligibilă, finanțată prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020, este de 31.517.493,07 lei (85% din valoarea totală eligibilă aprobată – 26.789.869,10 lei este asigurată din Fondul European de Dezvoltare Regională, 13% în valoare de 4.097.274,10 lei va fi finanțată din bugetul național, iar 2% în valoare de 630.349,87 lei reprezintă cofinanțarea eligibilă a beneficiarului).

Prin acest proiect, ce are ca termen de implementare 46 luni (01.10.2019 – 31.07.2023), se dorește dezvoltarea unei infrastructuri aeroportuare moderne și durabile, prin dotarea cu echipamente de ultimă generație a acestuia, în vederea facilitării transportului de persoane și de mărfuri.

Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020.

Date de contact: Felix Corneliu ARDELEAN, Director General Organismul Intermediar pentru Transport, fax: 0372 825 570.

Descărcați comunicatul de presă în format pdf.