Publicat: 30 decembrie 2020

MINISTERUL TRANSPORTURILOR,INFRASTRUCTURII ȘI COMUNICAȚIILOR în calitate de Organism Intermediar pentru Transport pentru POIM 2014-2020, a finalizat la data de 30 decembrie 2020 procesul de evaluare și de transmitere la Comisia Europeană a proiectului major „Drum expres Craiova Pitești” .

Obiectivul general al contractului de finanțare „Drum expres Craiova-Pitești” , îl reprezintă crearea unei căi de comunicație moderne între orașele Craiova și Pitești, cu implicații în dezvoltarea regională a zonei. Prin implementarea acestui proiect se va realiza legătură între cele două ramuri ale coridorului TEN-T Core Rin-Dunăre din România, asigurându-se astfel creșterea siguranței utilizatorilor și îmbunătățirea competitivității economice a României prin dezvoltarea infrastructurii de transport care facilitează integrarea economică în UE, contribuind astfel la dezvoltarea pieței interne cu scopul de a crea condițiile pentru creșterea volumului investițiilor, promovarea transportului durabil și a coeziunii în rețeaua de drumuri europene.

Pe lângă importanța națională, proiectul „Drum expres Craiova-Pitești”  va deservi în condiții bune traficul de tranzit internațional, de mărfuri și persoane de pe teritoriul României, asigurând mobilitatea și conectivitatea regiunii sud-vestice a țării cu rețeaua națională TEN-T Core.

Obiectivul specific al contractului de finanțare este reprezentat de construcția unui drum expres în lungime de   121,185 km de 2 x 2 benzi, 10 noduri rutiere, 75 poduri și pasaje și 26 intersecții denivelate fără acces, precum și 3 baze întreținere și deszăpezire, 4 spații de servicii și 4 parcări de scurtă durată.

Valoarea totală a proiectului este de 4.933.925.482,39 lei, din care valoarea totală eligibilă, finanțată prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020, este  4,162,020,930.76 lei (85% din valoarea totală eligibilă aprobată – 3,537,717,791.19  lei este asigurată din Fondul de Coeziune, iar 15% în valoare de 624,303,139.57 lei va fi finanțată din bugetul beneficiarului).Perioada de implementare a Proiectului este de 61 luni, respectiv între 01.12.2018 și 31.12.2023.

Proiect cofinanțat din Fondul de Coeziune prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020.

Date de contact: Felix Ardelean, Director General Organismul Intermediar pentru Transport, fax:  0372 825 570

Descărcați comunicatul de presă în format pdf.