Publicat: 25 august 2021

În data de 10 august 2021,Ministerul Transporturilor și Infrastructurii, în calitate de Organism Intermediar pentru Transport și Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere SA, în calitate de beneficiar al finanțării nerambursabile alocate în cadrul Programului Operațional Infrastructură Mare 2014-2020, au încheiat contractul de finanțare cu titlul „Drum de legătură Autostrada A1, Arad – Timișoara – DN69″, cod SMIS 137027.

Obiectivul general al proiectului consta în realizarea conexiunii autostrăzii A1 cu orașul Timișoara si alte drumuri naționale si județene conexe, în vederea descărcării traficului rutier de pe autostrada Arad – Timișoara, cu scopul creșterii mobilității la nivelul infrastructurii rutiere aferente rețelei TEN-T, ce va contribui la promovarea competitivității economice si la îmbunătățirea condițiilor în transportul rutier de mărfuri si calatori si la reducerea emisiilor poluante prin eliminarea / reducerea blocajelor de trafic prin reducerea duratelor de transport.

Valoarea totală a proiectului este de 259,453,836.85 lei, din care valoarea totală eligibilă, finanțată prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020, este de 219,409,152.00 lei (85% din valoarea totală eligibilă aprobată – 186,497,779.19 lei este asigurată din Fondul de Coeziune, iar 15% în valoare de 32,911,372.81 lei va fi finanțată din bugetul beneficiarului prin bugetul de stat). Data finalizării proiectului este 31.12.2023.

Prin reducerea blocajelor si asigurarea unui timp de parcurs îmbunătățit pe rețeaua TEN-T Centrala, proiectul contribuie la obiectivul general al Axei Prioritare 1, Creșterea mobilității pe rețeaua rutiera TEN-T centrala, OS 1.1 Creșterea mobilității pe rețeaua rutiera TEN-T centrala, timpul de parcurs fiind redus cu 7.7 min. în primul an de operare a proiectului (anul 2023).

Proiect cofinanțat din Fondul de Coeziune prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020.

Date de contact: Felix Corneliu ARDELEAN, Director General Organismul Intermediar pentru Transport, fax: 0372 825 570.

Descărcați comunicatul de presă în format pdf.