Publicat: 8 iulie 2021

În data de 5 iulie 2021, Ministerul Transporturilor și Infrastructurii, în calitate de Organism Intermediar pentru Transport și Inspectoratul General al Poliției Române, în calitate de             beneficiar al finanțării nerambursabile alocate în cadrul Programului Operațional Infrastructură Mare 2014-2020, au semnat contractul de finanțare cu titlul „Dezvoltarea unui sistem mixt-mobil de monitorizare a traficului rutier privind încălcarea regulilor de circulație”, cod SMIS 125180.

Obiectivul implementării acestui proiect constă în creșterea gradului de siguranță şi securitate pe infrastructura rutieră. 

Implementarea proiectului conduce la întărirea capabilităților precum și a capacității de acțiune a Poliției Române, contribuind semnificativ la creșterea calității serviciilor oferite comunității.

Obiectivul general al proiectului va îndeplinit prin dotarea Poliției Române cu un sistem mixt mobil de monitorizare a traficului rutier privind încălcarea regulilor de circulație. Astfel, obiectivele specifice ale proiectului constau în: 

– Achiziția a 300 de autospeciale de poliție;

– Achiziția a 250 de aparate pentru măsurarea vitezei de circulație a autovehiculelor;

– Achiziția a 44 de sisteme electronice mobile de depistare a substanțelor stupefiante în    saliva;

– Achiziția a 4000 de dispozitive mobile și accesorii;

– Achiziția a 1400 de imprimante mobile;

– Dezvoltarea unui sistem informatic de colectare a datelor pentru siguranța în trafic.

Valoarea totală eligibilă a cererii de finanțare este de 95.307.053,98 lei, din care                     co-finanțarea FEDR este de 81.010.995,88  lei, iar 14.296.058,10 lei reprezintă contribuția de la Bugetul de Stat (asigurată prin bugetul Ministerului Afacerilor Interne).

Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020.

Proiectul îndeplinește obiectivele specifice ale Axei Prioritare 2 (AP) 2 „Dezvoltarea unui sistem de transport multimodal, de calitate, durabil și eficient”, Obiectiv specific: 2.5. Creșterea gradului de siguranță și securitate pe toate modurile de transport și reducerea impactului transporturilor asupra mediului.

Date de contact: Felix Corneliu ARDELEAN, Director General Organismul Intermediar pentru Transport, fax: 0372 825 570.

Descărcați comunicatul de presă în format pdf.