Publicat: 10 ianuarie 2022

În data de 6 ianuarie 2022, Direcția Generală Organismul Intermediar pentru Transport din cadrul Ministerul Transporturilor și Infrastructurii și Regia Autonomă Aeroportul Oradea în calitate de beneficiar al finanțării nerambursabile alocate în cadrul Programului Operațional Infrastructură Mare 2014-2020, au semnat contractul de finanțare cu titlul „Creșterea gradului de siguranță și securitate la Aeroportul Oradea”, cod SMIS 149347.

Obiectivul general al proiectului constă în creşterea gradului de utilizare sustenabilă a Aeroportului Oradea prin asigurarea securităţii pasagerilor şi bagajelor în conformitate cu respectarea cerinţelor Regulamentelor (UE).

Printre investițiile finanțate în cadrul proiectului, din domeniul siguranței şi securității se regăsesc: realizarea unui Post de control acces pentru controlul persoanelor, vehiculelor și mijloacelor aeroportuare care acced în ZSAR și ZOA, realizarea unui drum perimetral în incinta aeroportului, a gardului perimetral și Remizei PSI, precum și realizarea unui garaj pentru gararea și întreținerea mijloacelor aeroportuare.

De asemenea, în cadrul proiectului se vor achiziționa echipamente şi utilaje necesare asigurării cerinţelor de securitate şi siguranţă aeroportuară, precum: echipament RX cu tunel mic pentru scanare bagaje de cabină, echipament RX cu tunel mediu pentru scanare bagaje de cabină, poartă detectoare metale standard 2, echipament de control de securitate a urmelor de explozibil, precum și autospeciale de stins incendii, ambulanța sanitară, sistem de protecție perimetrală, echipamente multifuncționale cu atașamente pentru întreținerea spațiilor de siguranță etc.

Valoarea totală a contractului de finanțare este de 72.279.509,07 lei, din care 49.421.293,93 lei reprezintă contribuție FEDR, 7.558.550,82 lei reprezintă contribuție buget de stat și 1.162.853,97 lei reprezintă contribuția proprie a beneficiarului.

Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională, prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020.

Proiectul îndeplinește obiectivele specifice ale Axei Prioritare nr.2 – Dezvoltarea unui sistem de transport multimodal, de calitate, durabil și eficient, Obiectiv specific 2.3 – Creșterea gradului de utilizare sustenabilă a aeroporturilor.

Date de contact: Felix Corneliu ARDELEAN, Director General Organismul Intermediar pentru Transport, fax: 0372 825 570.