Publicat: 8 martie 2021

Luni, 08 martie 2021, s-a semnat un nou contract de finanțare în cadrul Programului Operațional Infrastructură Mare 2014 -2020, pentru extinderea infrastructurii de transport rutier din regiunea Nord – Est!

Ministerul Transporturilor și Infrastructurii, în calitate de Organism Intermediar pentru Transport și Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A, în calitate de beneficiar al finanțării nerambursabile, au încheiat contractul de finanțare cu titlul „Centura Municipiului Rădăuți”, cod SMIS 130081.

Obiectivul general al proiectului vizează extinderea infrastructurii de transport rutier de interes național în vederea asigurării conexiunii la rețeaua TEN-T a zonelor mai puțin dezvoltate, prin îmbunătățirea accesului la resursele și serviciile comunitare din zona vizată și, totodată eliminarea traficului de tranzit din zona urbană.

Obiectivele specifice ale proiectului prevăd darea în operare, până în trimestrul III 2021, a 16,5 kilometri de drum nou, cuprinzând 7 poduri, 2 pasaje și 7 intersecții, care vor conduce la dezvoltarea socio-economică a Municipiului Rădăuți.

Valoarea totală a proiectului este de 162.032.974,28 lei, din care valoarea totală eligibilă, finanțată prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020, este de 132.509.123,73 lei (85% din valoarea totală eligibilă aprobată – 112.632.755,18 lei este asigurată din Fondul European de Dezvoltare Regională, iar 15% în valoare de 19.876.368,55 lei va fi finanțată din bugetul beneficiarului).

Proiect cofinanțat din Fondul de European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020.

Date de contact: Felix Corneliu ARDELEAN, Director General Organismul Intermediar pentru Transport, fax: 0372 825 570.

Descărcați comunicatul de presă în format pdf.