Publicat: 20 august 2021

În data de 16 august 2021, Ministerul Transporturilor și Infrastructurii, în calitate de Organism Intermediar pentru Transport și Societatea Națională „Aeroportul Internațional Timișoara Traian Vuia” S.A, în calitate de beneficiar al finanțării nerambursabile alocate în cadrul Programului Operațional Infrastructură Mare 2014-2020, au semnat contractul de finanțare cu titlul „Terminal plecări curse externe”, cod SMIS 147396.

Obiectivul general al proiectului reprezintă dezvoltarea infrastructurii de transport a Aeroportului Internaţional „Traian Vuia” Timişoara prin construirea unui nou terminal plecări curse externe pasageri, în vederea asigurării unui trafic aerian extins, în condiţii de maximă siguranţă şi a unui grad de securitate adecvat, în acord cu reglementările europene şi naţionale în domeniul transportului aerian.

Valoarea totală eligibilă a proiectului este de 110.126.854,68 lei din care 93.607.826,50 lei (85%) reprezintă contribuție FEDR, 16.519.028,18 lei reprezintă contribuția de la Bugetul de Stat (15%).

Valoarea totală  a ajutorului de stat care se acordă în cadrul proiectului „Terminal plecări curse externe” este de 44.460.762,80  lei.

Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020.

Proiectul îndeplinește obiectivele specifice ale Axei Prioritare nr.2 – Dezvoltarea unui sistem de transport multimodal, de calitate, durabil și eficient, Obiectiv specific 2.3 – Creșterea gradului de utilizare sustenabilă a aeroporturilor.

Date de contact: Felix Corneliu ARDELEAN, Director General Organismul Intermediar pentru Transport, fax: 0372 825 570.

Descărcați comunicatul de presă în format pdf.