Publicat: 2 iunie 2021

În data de 25 mai 2021, Ministerul Transporturilor și Infrastructurii, în calitate de Organism Intermediar pentru Transport și Compania Naționala Administrația Porturilor Maritime – S.A. Constanța, în calitate de beneficiar al finanțării nerambursabile alocate în cadrul Programului Operațional Infrastructură Mare 2014-2020, au încheiat contractul de finanțare cu titlul „Extinderea la 4 benzi a drumului de circulație existent între Poarta 10 Bis și Poarta 10”, cod SMIS 139378.

Obiectivul implementării acestui proiect vizează modernizarea infrastructurii portuare pentru eficientizarea fluxurilor multimodale de trafic în Portul Constanța.

Lucrările constau în realizarea unui drum cu 4 benzi de circulație în incinta Portului în lungime de 982 m, a unui sens giratoriu, precum și a două bretele de acces ce reprezintă punctul de conexiune pe fiecare sens de circulație de acces intrare/ieșire Poarta 10bis.

Realizarea proiectului contribuie la creșterea eficienței în operațiunilor de încărcare-descărcare a mărfurilor care sosesc/părăsesc portul pe cale rutiera și, implicit, la creșterea capacității infrastructurii portuare.

Valoarea totală eligibilă este de 50,400,500.00 ron, din care cofinanțarea FEDR este de 42,840,425.00 Ron, iar 7,560,075.00 ron reprezintă contribuția de la bugetul de stat.

Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020.

Date de contact: Felix Corneliu ARDELEAN, Director General Organismul Intermediar pentru Transport, fax: 0372 825 570.

Descărcați comunicatul de presă în format pdf.