Publicat: 27 august 2021

În data de 25 august 2021, Ministerul Transporturilor și Infrastructurii, în calitate de Organism Intermediar pentru Transport și Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A, în calitate de beneficiar al finanțării nerambursabile alocate în cadrul Programului Operațional Infrastructură Mare 2014-2020, au semnat contractul de finanțare cu titlul „Asistență tehnică pentru implementarea și integrarea sistemelor ITS și Dezvoltarea Arhitecturii Naționale STI”, cod SMIS 141224.

Obiectivul specific al proiectului constă în elaborarea studiului de fezabilitate și a proiectului tehnic pentru 4 obiective de investiție, după cum urmează:

• Obiectivul 1: Asistență tehnică pentru implementarea și integrarea sistemelor ITS pe autostrada A1 Margina – Nădlac;

• Obiectivul 2: Asistență tehnică pentru implementarea și integrarea sistemelor ITS pe autostrada A1 Sibiu – Holdea;

• Obiectivul 3: Asistență tehnică pentru implementarea și integrarea sistemelor ITS pe autostrada A3 Tg. Mureș – Nădășelu;

• Obiectivul 4: Asistență tehnică și elaborare studiu de fezabilitate pentru Dezvoltarea Arhitecturii Naționale STI.

Valoarea totală eligibilă a cererii de finanțare este de 5.628.851,20 lei, din care                      co-finanțarea FEDR este de 4.784.523,52 lei, iar 844.327,68 lei reprezintă contribuția de la Bugetul de Stat.

Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020.

Proiectul îndeplinește obiectivele specifice ale Axei Prioritare nr.2 – Dezvoltarea unui sistem de transport multimodal, de calitate, durabil și eficient, Obiectiv specific 2.5 – Creșterea gradului de siguranță și securitate pe toate modurile de transport și reducerea impactului transporturilor asupra mediului.

Date de contact: Felix Corneliu ARDELEAN, Director General Organismul Intermediar pentru Transport, fax: 0372 825 570.

Descărcați comunicatul de presă în format pdf.