Publicat: 27 ianuarie 2022

În data de 18 ianuarie 2022, Direcția Generală Organismul Intermediar pentru Transport din cadrul Ministerului Transporturilor și Infrastructurii și Regia Autonomă Aeroportul Transilvania – Târgu Mureș în calitate de beneficiar al finanțării nerambursabile alocate în cadrul Programului Operațional Infrastructură Mare 2014-2020, au semnat contractul de finanțare cu titlul  „Achiziționare Sistem Echipamente Securitate Aeroportuară și realizare Remiză PSI”, Cod SMIS 147225.

Prin acest proiect se dorește modernizarea Aeroportului Transilvania Târgu-Mureș, prin achiziționarea unui Echipament Securitate Aeroportuară (SESA) modern și performant, construirea unei Remize PSI și dotarea corespunzătoare a acesteia, precum și maximizarea gradului de confort al pasagerilor în contextul siguranței și securității aeroportuare.

Investiţia propusă vizează siguranţa şi securitatea pentru infrastructura de transport aerian, contribuind astfel la modernizarea unui aeroport în afara reţelei TEN T respectiv la creşterea accesibilităţii şi mobilităţii prin investiţii în infrastructura aeroportuară în condiţii de siguranţă şi în acord cu obiectivele de protecţie a mediului.

Valoarea totală eligibilă a proiectului este de 16.920.921, 37 lei din care 14.382.783,16 lei (85%) reprezintă contribuție FEDR, 2.199.719,78 lei reprezintă contribuția de la Bugetul de Stat (13%) și 338.418,43 lei reprezentând contribuția proprie a beneficiarului (2%).

Proiectul îndeplinește obiectivele specifice ale Axei Prioritare 2 – Dezvoltarea unui sistem de transport multimodal, de calitate, durabil și eficient, Obiectiv specific 2.3 – Creșterea gradului de utilizare sustenabilă a aeroporturilor.

Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională, prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020.

Date de contact: Felix Corneliu ARDELEAN, Director General Organismul Intermediar pentru Transport, fax: 0372 825 570.