Publicat: 10 ianuarie 2022

În data de 24 decembrie 2021, Direcția Generală Organismul Intermediar pentru Transport din cadrul Ministerul Transporturilor și Infrastructurii și METROREX S.A. în calitate de beneficiar al finanțării nerambursabile alocate în cadrul Programului Operațional Infrastructură Mare 2014-2020, au semnat contractul de finanțare cu titlul „Accesibilizarea stațiilor de metrou în funcțiune pentru persoanele cu deficiențe de vedere”, cod MySMIS 137971.

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă facilitarea accesului în stațiile de metrou a persoanelor cu dizabilități, inclusiv a persoanelor cu deficiențe de vedere, prin execuția de trasee care presupun realizarea unor benzi din dale ceramice, elemente din oțel inoxidabil și panouri informative de ghidaj.

Proiectul este destinat categoriilor de persoane cu deficiențe de vedere, precum persoane cu vedere slabă, persoane cu un câmp vizual limitat și/sau care percep numai contraste puternice sau conturul obiectelor, persoane fără vedere, persoane care depind numai de informații acustice sau tactile.

Valoarea totală a contractului de finanțare este de 24.128.276,69 lei, din care co-finanțarea FC este de 17.257.660,50 lei, iar 3.045.469,50 lei reprezintă contribuția de la Bugetul de Stat.

Proiect cofinanțat din Fondul de Coeziune, prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020.

Proiectul îndeplinește obiectivele specifice ale Axei Prioritare nr. 1 – Îmbunătățirea mobilității prin dezvoltarea rețelei TEN-T și a transportului cu metroul, Obiectiv specific 1.4 – Creșterea gradului de utilizare a transportului cu metroul în București-Ilfov.

Date de contact: Felix Corneliu ARDELEAN, Director General Organismul Intermediar pentru Transport, fax: 0372 825 570.