harta Studiu de fezabilitate pentru modernizarea liniei de cale ferată București Nord – Jilava – Giurgiu Nord – Giurgiu Nord Frontieră
Harta Studiu de fezabilitate pentru modernizarea liniei de cale ferată București Nord – Jilava – Giurgiu Nord – Giurgiu Nord Frontieră
Localizare: , ,
Obiectivele specifice ale proiectului sunt: Elaborarea studiului de fezabilitate în conformitate cu legislația în vigoare și cu cerințele caietului de sarcini, Asistența acordată beneficiarului în procesul de avizare, conform legislației în vigoare, pentru obținerea indicatorilor tehnico-economici sau a reaprobării acestora, dacă este cazul, Pregătirea documentației de atribuire pentru contractul de lucrări, precum și asigurarea asistenței beneficiarului pe durata procedurii de achiziție publică si Cerere de finanțare transmisă, spre analiză și aprobare.

Cod SMIS:
128854
Nr. contract finanțare:
38
Dată contract:
15-07-2019
Mod transport:
Perioada de desfășurare:
de la 10-10-2017 până la 24-03-2020
Valoare totală (RON):
9,540,000.00
Contribuție UE (RON):
6,825,075.00
Sursă finanțare:
Axă finanțare:
Axa Prioritară 1: Imbunatatirea mobilitatii prin dezvoltarea retelei TEN-T si a Metroului. Obiectivul specific. 1.2
Beneficiari:
CFR