harta Setup and ITS connectivity of safe and secure truck parking areas in Romania along the TEN-T Core Network Corridors
Harta Setup and ITS connectivity of safe and secure truck parking areas in Romania along the TEN-T Core Network Corridors
Localizare:
Principalul obiectiv urmărit prin implementarea proiectului vizează crearea unei rețele de parcări securizate de-a lungul rețelei TEN-T centrale situată pe teritoriul României. Proiectul își propune modernizarea unei parcări securizate existente și construcția a 3 noi parcări pe Coridorul Orient-East Med. Totodată, prin proiect va fi realizat un studiu privind sustenabilitatea construcției a 2 spații de parcare securizate pe Coridorul Rin-Dunăre.

Cod:
2015-RO-TM-0137-M
Nr. contract finanțare:
INEA/CEF/TRAN/M2015/1144643
Dată contract:
19-10-2016
Mod transport:
Perioada de desfășurare:
de la 17-02-2016 până la 28-02-2018
Valoare totală (EUR):
4,146,158.00
Contribuție UE (EUR):
3,524,234.30
Sursă finanțare:
Prioritate finanțare:
safe and secure infrastructure
Beneficiari:
Ausnit, Olariu și Asociații SRL