harta Reactualizare a Studiului de Fezabilitate, intocmire Proiect Tehnic si Detalii de executie pentru Varianta de ocolire a Municipiului Zalau - Etapa 2, intre DN 1F km 76+625 - DJ 191C
Harta Reactualizare a Studiului de Fezabilitate, intocmire Proiect Tehnic si Detalii de executie pentru Varianta de ocolire a Municipiului Zalau - Etapa 2, intre DN 1F km 76+625 - DJ 191C
Localizare:
Realizarea prezentului proiect - faza Studiu de Fezabilitate, Proiect Tehnic si Detalii de executie - al variantei de ocolire Zalau contribuie la indicatorul de rezultat 2S81 – Cerere de finanţare transmisă, spre analiză şi aprobare la Organismul Independent pentru Evaluare. Obiectivele specifice ale proiectului sunt acelea de elaborare a Studiului de Fezabilitate, Proiectului Tehnic și a Detaliilor de executie.

Cod SMIS:
116260
Nr. contract finanțare:
1/14/1900
Dată contract:
20-08-2018
Mod transport:
Perioada de desfășurare:
de la 20-02-2018 până la 31-03-2020
Valoare totală (RON):
4,188,239.77
Contribuție UE (RON):
2,654,579.11
Sursă finanțare:
Axă finanțare:
Axa Prioritară 2. Dezvoltarea unui sistem de transport multimodal, de calitate, durabil şi eficient, Obiectivul Specific 2.1 (OS) Cresterea mobilității pe rețeaua rutieră TENT globală
Beneficiari:
CNAIR