harta MODERNIZAREA SI DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII AEROPORTUARE LA AEROPORT TUZLA
Harta MODERNIZAREA SI DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII AEROPORTUARE LA AEROPORT TUZLA
Localizare:
Dezoltarea si modernizarea infrastructurii aeroportuare la Aeroportul Tuzla, insotita de masuri de protectia mediului si reducerea impactului negativ asupra mediului (montarea de separatoare de hidrocarburi, balizaj cu lampi solare, masuri de aducere a terenului la starea initiala dupa finalizarea lucrarilor), contribuind la creșterea numarului pasagerilor tranzitaţi cu minim 24.000 de persoane fata de anul anterior depunerii proiectului de investiții, in termen de maxim 5 ani de la finalizarea implementarii proiectului.

Cod SMIS:
130497
Nr. contract finanțare:
81
Dată contract:
07-10-2020
Mod transport:
Perioada de desfășurare:
de la 01-03-2018 până la 30-09-2023
Valoare totală (RON):
83,130,756.13
Contribuție UE (RON):
68,041,237.63
Sursă finanțare:
Axă finanțare:
Axa Prioritară 2. Dezvoltarea unui sistem de transport multimodal, de calitate, durabil şi eficient, Obiectivul Specific 2.14
Beneficiari:
REGIONAL AIR SERVICES SRL