harta Modernizarea instalatiilor de centralizare electromecanica pe sectia de circulatie Ilia - Lugoj – Faza II
Harta Modernizarea instalatiilor de centralizare electromecanica pe sectia de circulatie Ilia - Lugoj – Faza II
Localizare: ,
Obiectivul proiectului consta in îmbunatatirea sigurantei traficului feroviar prin modernizarea instalatiilor de centralizare electromecanica (CEM) din cadrul a 7 statii de cai ferate, folosind echipamente de generatie recenta, care sa raspunda mai bine cerintelor de siguranta in exploatare, de reducere a personalului de întretinere si a altor cheltuieli de întretinere

Cod SMIS:
114831
Nr. contract finanțare:
4/29/1900
Dată contract:
14-09-2017
Mod transport:
Perioada de desfășurare:
de la 01-04-2015 până la 15-06-2020
Valoare totală (RON):
43,097,074.20
Contribuție UE (RON):
23,289,926.52
Sursă finanțare:
Axă finanțare:
Axa Prioritară 2. Dezvoltarea unui sistem de transport multimodal, de calitate, durabil şi eficient, Obiectivul Specific 2.5 (OS) Imbunătățirea siguranței rutiere
Beneficiari:
CFR