harta APARARI DE MALURI PE CANALUL SULINA-ETAPA FINALA
Harta APARARI DE MALURI PE CANALUL SULINA-ETAPA FINALA
Localizare:
Obiectivul general al proiectului vizează cresterea atractivitatii transportului naval pe reteaua TEN-T prin imbunatatirea conditiilor de navigatie pe Canalul Sulina şi prevenirea riscurilor, în vederea creşterea calităţii serviciilor oferite operatorilor de transport naval si manipularii unui volum crescut de marfa in acord cu potentialul existent. Scopul investiţiei este acela de stopare a fenomenelor de eroziune a albiei fluviului Dunărea în vederea menţinerii nivelului actual al debitelor şi îmbunătăţirii siguranţei navigaţiei pe Canalul Sulina, corelat cu asigurarea protecţiei mediului şi a localităţilor, cu dinamizarea dezvoltării economice, conform prevederilor din Master Planul General de Transport al României, a obligatiilor care ii revin conform Acordului de Parteneriat 2014-2020 si legislatiei nationale specifice.

Cod SMIS:
121779
Nr. contract finanțare:
31
Dată contract:
12-04-2019
Mod transport:
Perioada de desfășurare:
de la 04-04-2015 până la 31-12-2023
Valoare totală (RON):
373,262,469.02
Contribuție UE (RON):
267,135,284.66
Sursă finanțare:
Axă finanțare:
Axa Prioritară 1: Imbunatatirea mobilitatii prin dezvoltarea retelei TEN-T si a Metroului. Obiectivul specific. 1.3
Beneficiari:
REGIA AUTONOMA ADMINISTRATIA FLUVIALA A DUNARII DE JOS GALATI