harta Actualizarea documentației tehnico - economice pentru proiectul de Electrificare a liniei de cale ferată Cluj-Napoca - Episcopia Bihor (TENT Comprehensive)
Harta Actualizarea documentației tehnico - economice pentru proiectul de Electrificare a liniei de cale ferată Cluj-Napoca - Episcopia Bihor (TENT Comprehensive)
Localizare: , ,
Prezentul proiect este selectat a fi finantat in cadrul POIM, Axa Prioritară 2 - Dezvoltarea unui sistem de transport multimodal, de calitate, durabil şi eficient Obiectivul Specific 2.7 - Creşterea sustenabilităţii şi calităţii transportului feroviar. Cerințe de infrastructură: electrificarea completă a firelor de cale ferată și în măsura în care acest lucru este necesar pentru operațiunile trenurilor electrice, a liniilor secundare. Urmare a implementarii acestui proiect, va rezulta un studiu actualizat de fezabilitate care va duce la lucrări de electrificare şi modernizare a liniilor cale ferată existente, pentru a permite viteze maxime 80 km/h (pentru trenurile de marfă) şi 120 km/h (pentru trenurile de călători).

Cod SMIS:
117152
Nr. contract finanțare:
36
Dată contract:
21-05-2019
Mod transport:
Perioada de desfășurare:
de la 14-06-2017 până la 14-03-2020
Valoare totală (RON):
5,469,841.26
Contribuție UE (RON):
3,913,215.60
Sursă finanțare:
Axă finanțare:
Axa Prioritară 2. Dezvoltarea unui sistem de transport multimodal, de calitate, durabil şi eficient, Obiectivul Specific 2.13
Beneficiari:
CFR