harta Studiu de Fezabilitate pentru Dezvoltarea și Digitalizarea Sistemului de Semnalizare pe Dunărea Maritimă și Fluvială”
Harta Studiu de Fezabilitate pentru Dezvoltarea și Digitalizarea Sistemului de Semnalizare pe Dunărea Maritimă și Fluvială”
Localizare:
Obiectivul general al proiectului îl constituie modernizarea și dezvoltarea rețelei naționale de transport pe ape interioare, care contribuie la realizarea obiectivului global al Programului Operațional Infrastructura Mare - dezvoltarea infrastructurii de transport, mediu, energie și prevenirea riscurilor la standarde europene, în vederea creării premiselor unei creșteri economice sustenabile, în condiții de siguranță și utilizare eficientă a resurselor naturale.

Cod SMIS:
140001
Nr. contract finanțare:
99
Dată contract:
07-05-2021
Mod transport:
Perioada de desfășurare:
de la 01-03-2021 până la 25-07-2023
Valoare totală (RON):
456,959.10
Contribuție UE (RON):
330,650.00
Sursă finanțare:
Axă finanțare:
Axa Prioritară 2. Dezvoltarea unui sistem de transport multimodal, de calitate, durabil şi eficient, Obiectivul Specific 2.14
Beneficiari:
REGIA AUTONOMA ADMINISTRATIA FLUVIALA A DUNARII DE JOS GALATI RA/SERVICIUL IPFE