Acțiunea are ca scop realizarea unui studiu de fezabilitate și a unui proiect tehnic pentru modernizarea subsecțiunii dintre București și Craiova, pregătirea documentației necesare pentru emiterea Hotărârii de Guvern pentru exproprieri, elaborarea documentației necesare pentru a solicita autorizațiile de construcție și pentru a pregăti specificațiile tehnice pentru ofertele pentru lucrările de construcții și serviciile de supraveghere aferente lucrărilor de construcție. Scopul Acțiunii este: - Evaluarea caracteristicilor tehnice și operaționale ale liniei existente București-Craiova și identificarea blocajelor operaționale și de intersetibilitate; - Analiza caracteristicilor tehnico-economice, de mediu, juridice și operaționale ale rutelor alternative și selectarea traseului optim și a scenariului de investiții; - Elaborarea evaluării EIM și obținerea problemelor de mediu relevante; - Dezvoltarea analizei CBA și a riscurilor, a studiilor tehnice și a documentației pentru autorizațiile și aprobările necesare pentru faza de construcție; - Elaborarea proiectului tehnic; - Redactarea specificațiilor tehnice pentru licitațiile pentru lucrările de construcții și serviciile de supraveghere aferente lucrărilor de construcții.

Cod:
2019-RO-TMC-0163-S
Nr. contract finanțare:
INEA/CEF/TRAN/M2017/2091909
Dată contract:
22-10-2020
Mod transport:
Perioada de desfășurare:
de la 01-07-2020 până la 17-10-2023
Valoare totală (EUR):
20,425,573.00
Contribuție UE (EUR):
17,361,737.00
Sursă finanțare:
Prioritate finanțare:
pre-identified sections on the core network corridors
Beneficiari:
CNCF CFR SA