Localizare: ,
Acțiunea are ca scop realizarea studiului de fezabilitate și a proiectului tehnic pentru modernizarea tronsonului de cale ferată dintre Coslariu și Cluj – Napoca, pregătirea documentației necesare pentru emiterea Hotărârii de Guvern pentru exproprieri, elaborarea documentației necesare pentru obținerea autorizațiilor de construcție și pregătirea specificațiilor tehnice pentru ofertele de lucrări și serviciile de supraveghere aferente lucrărilor de construcție. Scopul acțiunii este: - Evaluarea caracteristicilor tehnice și operaționale ale liniei existente Coslariu - Cluj - Napoca și identificarea blocajelor operaționale și de interoperabilitate; - Analiza caracteristicilor tehnico-economice, de mediu, juridice și operaționale ale rutelor alternative și selectarea traseului optim și a scenariului de investiții; - Elaborarea evaluării ETA și obținerea autorizațiilor de mediu relevante; - Dezvoltarea analizei CBA și a riscurilor, a studiilor tehnice și a documentației pentru avizele necesare pentru faza de construcție; - Elaborarea proiectului tehnic; - Redactarea specificațiilor tehnice pentru licitațiile pentru lucrările de construcții și serviciile de supraveghere aferente lucrărilor de construcții.

Cod:
2019-RO-TMC-0162-S
Nr. contract finanțare:
INEA/CEF/TRAN/M2017/2091833
Dată contract:
22-10-2020
Mod transport:
Perioada de desfășurare:
de la 01-07-2020 până la 17-10-2023
Valoare totală (EUR):
11,078,031.00
Contribuție UE (EUR):
9,416,326.00
Sursă finanțare:
Prioritate finanțare:
other pre-identified sections on the core network corridors
Beneficiari:
CNCF CFR SA