"Acțiunea vizează realizarea studiului de fezabilitate și a proiectului tehnic pentru modernizarea tronsonului feroviar între Apahida și Suceava, pregătirea documentației necesare pentru emiterea Hotărârii de Guvern pentru exproprieri, elaborarea documentației necesare pentru solicitarea autorizației (autorizațiilor) de construcție și pregătirea specificațiilor tehnice pentru ofertele privind lucrările de construcție și serviciile de supraveghere aferente lucrărilor de construcție. Scopul acțiunii este: - Evaluarea caracteristicilor tehnice și operaționale ale liniei existente Apahida - Suceava și identificarea blocajelor operaționale și de interoperabilitate; - Analiza caracteristicilor tehnico-economice, de mediu, juridice și operaționale ale rutelor alternative și selectarea traseului optim și a scenariului de investiții; - Elaborarea evaluării EIM și obținerea autorizațiilor de mediu relevante; - Dezvoltarea analizei CBA și a riscurilor, a autorizațiilor tehnice și a aprobărilor necesare pentru faza de construcție; - Elaborarea proiectului tehnic; - Redactarea specificațiilor tehnice pentru licitațiile privind lucrările de construcții și serviciile de supraveghere aferente lucrărilor de construcții."

Cod:
2019-RO-TMC-0228-S
Nr. contract finanțare:
INEA/CEF/TRAN/M2017/2091973
Dată contract:
22-10-2020
Mod transport:
Perioada de desfășurare:
de la 01-07-2020 până la 17-10-2023
Valoare totală (EUR):
31,436,919.00
Contribuție UE (EUR):
26,721,381.00
Sursă finanțare:
Prioritate finanțare:
other pre-identified sections on the core network corridors
Beneficiari:
CNCF CFR SA