Localizare:
Obiectivul acțiunii este de a pregăti modernizarea subsistemelor feroviare (liniile și instalațiile) ale Complexului Feroviar București, cu un accent special pe Complexul Feroviar București Nord, prin implementarea unui sistem feroviar care să îmbine infrastructura, echipamentele tehnice, sistemele de operare și siguranță. Acest lucru va asigura interoperabilitatea deplină a liniei de cale ferată de la nodul feroviar București, în conformitate cu Regulamentul UE 1315/2013, Regulamentul Comisiei 1299/2014 și Directiva privind interoperabilitatea 2008/57/CE. Scopul acțiunii este realizarea unui studiu de fezabilitate pentru modernizarea complexului feroviar București, în conformitate cu reglementările UE menționate mai sus, pentru a pregăti documentația necesară pentru emiterea Hotărârilor de Guvern, în vederea aprobării indicatorilor tehnico-economici ai investiției și pentru exproprieri și pregătirea caietului de sarcini și documentelor de licitație pentru proiectare și construcție și pentru lucrările aferente serviciilor de supraveghere.

Cod:
2019-RO-TMC-0232-S
Nr. contract finanțare:
INEA/CEF/TRAN/M2017/2092039
Dată contract:
07-10-2020
Mod transport:
Perioada de desfășurare:
de la 01-07-2020 până la 16-05-2023
Valoare totală (EUR):
5,030,428.00
Contribuție UE (EUR):
4,275,864.00
Sursă finanțare:
Prioritate finanțare:
pre-identified sections on the core network corridors
Beneficiari:
CNCF CFR SA