Publicat: 20 octombrie 2020

Miercuri, 7 octombrie 2020, a fost semnat contractul de finanțare pentru dezvoltarea și modrnizarea  infrastructurii  aeroportuare din localitatea Tuzla, județul Constanța.

 Proiectul „Modernizarea și dezvoltarea infrastructurii aeroportuare la aeroport Tuzla”, inițiat de Regional Air Services SRL, a obținut finanțare POIM  (Programul Operațional Infrastructură Mare2014-2020) în cadrul Axei prioritare 2 – Dezvoltarea unui sistem de transport multimodal, de calitate, durabil și eficient, Prioritatea de investiții 7c – Dezvoltarea și îmbunătățirea sistemelor de transport care respectă mediul, inclusiv a celor cu zgomot redus și care au emisii reduse de carbon, inclusiv a căilor navigabile interioare și a sistemelor de transport maritim, a porturilor, a legăturilor multimodale și infrastructurilor aeroportuare, cu scopul de a promova mobilitatea durabilă la nivel regional și local, Obiectivul specific 2.3 – Creșterea gradului de utilizare sustenabilă a aeroporturilor.

Intervențiile preconizate de către Regional Air Services SRL vizează amenajarea pistelor de decolare-aterizare, realizarea platformelor de întoarcere pe pistă, realizarea căilor de rulare  pentru deplasarea avioanelor, amenajarea benzii de siguranță a pistei, realizarea platformei de îmbarcare-debarcare pentru asigurarea circulației și staționării avioanelor în condiții de siguranță în vederea îndeplinirii cerințelor de siguranță și securitate pe Aeroportul Tuzla, în conformitate cu normativele naționale și internaționale

De asemenea, se are în vedere realizarea sistemului de canalizare pluvială aferentă suprafețelor de mișcare aeroportuară, realizarea instalației de balizaj luminos pentru operarea pe timp de noapte și în condiții de vizibilitate redusă, construirea drumului perimetral în incinta aeroportului, cu o suprafață de 15.521 mp, construirea gardului perimetral de securitate, cu o lungime de 3742 ml, realizarea unui sistem de supraveghere cu televiziune în circuit închis pentru monitorizarea operatiunilor aeriene și construirea unui turn de control cu o suprafață de 139,32 mp pentru asigurarea securității și siguranței traficului aerian.

Proiectul necesită o perioadă de implementare de 67 de luni, din 01 martie 2018 până la 30 septembrie 2023, și are o valoare totală de 83.130.756, 13 lei (inclusiv TVA). Din aceștia, peste 57 milioane de lei reprezintă alocarea din Fondul European pentru Dezvoltare Regională (FEDR) și peste 10 milioane de lei constituie contribuția din bugetul de stat.

Prin proiectul depus, Regional Air Services SRL își propune să dezvolte și să îmbunătățească sistemului de transport aerian din România.