Publicat: 18 decembrie 2020

Joi, 17 decembrie 2020, Direcția Generală Organism Intermediar pentru Transport (DGOIT) a emis decizia de revizuire a Ghidului Solicitantului pentru Dezvoltarea Infrastructurii Feroviare aferent Obiectivului Specific 1.2 (O.S.) “Creşterea mobilităţii pe reţeaua feroviară TEN-T central”, din cadrul Axei Prioritare 1 (A.P) „Îmbunătăţirea mobilităţii prin dezvoltarea reţelei TEN-T şi a transportului cu metroul” și Obiectivul Specific 2.7 (O.S.) “Creşterea sustenabilităţii şi calităţii transportului feroviar ” din cadrul Axei Prioritare 2 (A.P.) „Dezvoltarea unui sistem de transport multimodal, de calitate, durabil şi eficient.

Principalele modificări se referă la:

 • 1.3.1 Acțiunile finanțabile conform POIM
 • 1.3.2 Activități finanțabile în cadrul OS 1.2 și 2.7
 • 1.4 Tipuri de solicitanți
 • 1.6 Indicatori
 • 1.7 Alocarea stabilită pentru apelul de proiecte
 • 1.8.2 Ratele de cofinanțare a proiectelor
 • 2.1 Eligibilitatea solicitantului
 • 2.2.1 Reguli de eligibilitate pentru proiectele noi
 • 2.2.3 Reguli privind eligibilitatea proiectelor de sprijin pentru pregătirea aplicației de finanțare
 • 2.3 Eligibilitatea cheltuielilor
 • 3.2.1 Studiu de fezabilitate
 • Anexa 2 – Fișă de control a cererii de finanțare
 • Anexa 3 – Grile de verificare şi evaluare a cererilor de finanţare

Forma consolidată a „Ghidului pentru Dezvoltarea Infrastructurii Feroviare aferent Obiectivului Specific 1.2 (O.S.) “Creşterea mobilităţii pe reţeaua feroviară TEN-T central”, din cadrul Axei Prioritare 1 (A.P) „Îmbunătăţirea mobilităţii prin dezvoltarea reţelei TEN-T şi a transportului cu metroul” și Obiectivul Specific 2.7 (O.S.) “Creşterea sustenabilităţii şi calităţii transportului feroviar ” din cadrul Axei Prioritare 2 (A.P.) „Dezvoltarea unui sistem de transport multimodal, de calitate, durabil şi eficient și Decizia nr. 103 din 17 decembrie 2020 sunt publicate pe site-ul www.mt.ro, secțiunea Organismul Intermediar pentru Transport, pe site-ul Autorității de Management pentru POIM, www.fonduri-ue.ro.

Descărcați Decizia nr. 103 din 17 decembrie 2020 de aici.
Forma modificată a Ghidului poate fi descărcată de aici.