Publicat: 23 decembrie 2021

MINISTERUL TRANSPORTURILOR, INFRASTRUCTURII ȘI COMUNICAȚIILOR (MTI) reamintește că începând cu 16 septembrie 2021, Comisia Europeană (CE), prin intermediul Agenția Executivă Europeană pentru Climă, Infrastructură și Mediu (CINEA), are în desfășurare un nou apel de proiecte în cadrul Mecanismului Connecting Europe Facility (CEF 2.0) – sectorul de transport 2021-2027.

Având în vedere procedurile de lucru aprobate la nivel intern, în vederea obținerii Scrisorii suport a statului Membru, propunerile de proiecte ce vizează finanțarea nerambursabilă în cadrul CEF 2.0, se vor depune la Ministerul Transporturilor și Infrastructurii, Direcția Generală Organismul Intermediar pentru Transport.

Având în vedere complexitatea procedurii de avizare, facem precizarea că, data limită până la care poate fi transmise propunerile de proiecte în vederea obținerii Scrisorii suport a statului Membru este 14 ianuarie 2022.

Aplicațiilor de finanțare transmise ulterior datei de 14 ianuarie 2022 nu le mai poate fi garantată predictibilitatea avizării Scrisorii suport din partea MTI.

Informaţii complete legate de apelul de proiecte pot fi accesate pe site-ul Comisiei Europene – CINEA şi pot fi accesate la link-ul de mai jos:

https://cinea.ec.europa.eu/calls-proposals/2021-cef-transport-call-proposals_ro