Publicat: 27 iulie 2020

MECANISMUL PENTRU INTERCONECTAREA EUROPEI

(CEF)

INFORMARE

privind rezultatele selecției proiectelor acceptate la finanţare în cadrul Mecanismului pentru Interconectarea Europei – apelul de proiecte CEF – Transport, lansat pe data de 08 februarie 2017

MINISTERUL TRANSPORTURILOR, în calitate de Organism Intermediar pentru Transport, are responsabilitatea pregătirii și gestiunii portofoliului de proiecte finanţat în cadrul Mecanismului pentru Interconectarea Europei, în conformitate cu Master Planul General de Transport (MPGT).

Urmare finalizării procedurii de evaluare a aplicaţiilor de finanţare, depuse în cadrul apelului de proiecte CEF Blending, deschis în data de 08 februarie 2017, Comisia Europeană a emis în data de 05.01.2018 Decizia privind lista proiectelor selectate la finanţare.

Astfel, vă informăm că a fost aprobat spre a primi asistenţă financiară nerambursabilă proiectul Central European Ultra Charging, depus de beneficiarul OMW Petrom Marketing SRL, proiect dezvoltat în parteneriat cu alte 6 state.

Aceast proiect abordează unul dintre obiectivele adiacente ale Master Planului General de Transport al României prin susţinerea abordării alimentării cu combustibili alternativi, creşterea eficienţei energetice, promovarea principiului de utilizare alternativă şi, în special, promovarea surselor de energie cu emisii de carbon mici sau zero şi a sistemelor de propulsie.

Obiectivul major al proiectului constă în implementarea unei reţele de staţii de încărcare ultra-rapide (până la 350kW) pentru vehiculele electrice, reţea care va fi conectată la reţeaua globală, cu acoperire în Austria, Cehia, Ungaria, Italia, Slovacia şi conexiunile transfrontaliere cu nodurile urbane din România şi Bulgaria. În total, vor fi implementate 118 staţii de încărcare, dintre care 9 în România.

Toţi conducătorii auto vor avea acces în mod nediscriminatoriu la reţeaua staţiilor de încărcare, conform prevederilor Directivei UE nr. 94/2014.

Valoarea totală eligibilă a proiectului este în sumă de 65,2 mil. Euro, din care 20% reprezintă sume solicitate prin intermediul unui grant CEF.