Publicat: 15 decembrie 2020

MINISTERUL TRANSPORTURILOR, INFRASTRUCTURII ȘI COMUNICAȚIILOR informează că, în data de 15 decembrie 2020, Comisia Europeană, prin Agenția Executivă pentru Inovare și Rețele (INEA), a anunțat lansarea unui nou apel de proiecte în cadrul programului Connecting Europe Facility (CEF) – sectorul de transport 2014-2020.

În data de 14 ianuarie 2020 va avea loc informarea virtuală privind acest apel de proiecte.

Apelul de proiecte se adresează acțiunilor care vizează obiectivul de finanțare “eliminarea blocajelor, îmbunătățirea interoperabilității feroviare, construirea legăturilor lipsă și, în special, îmbunătățirea secțiunilor transfrontaliere”.

Acțiunile trebuie să contribuie la realizarea secțiunilor pre-identificate de pe rețeaua centrală și a altor secțiuni de pe rețeaua centrală (pe modul feroviar de transport, pe căile navigabile interioare, pe modul rutier  de transport și în porturi maritime și fluviale), așa cum este stipulat în Anexa I, Partea I, punctele 2 și 3 din Regulamentul CEF nr. 1316/2013.

Obiectivul general al apelului de proiecte este pregătirea implementării proiectelor de pe rețeaua TEN-T centrală, prin finanțarea studiilor, în acord cu prevederile Articolului 2(6) din Regulamentul CEF, parcurgând astfel pașii necesari pentru viitoarele lucrări. Acești pași includ design-ul tehnic, proceduri de autorizare, pregătirea procedurilor de achiziție etc.

Apelul de proiecte are alocat un buget total de 200 de milioane de euro, împărțit după cum urmează: 160 de milioane euro în cadrul anvelopei generale (AG) și 40 de milioane euro în cadrul anvelopei Fondului de coeziune (FC).

   Asistența financiară se va concentra pe realizarea de studii privind:

  • Proiecte de infrastructură pe modul feroviar de transport, pe căile navigabile interioare și în porturile maritime și fluviale;
  • Proiecte de infrastructură pentru rețeaua rutieră, în cazul statelor membre fără rețea feroviară de transport pe teritoriul lor sau în cazul statelor membre cu rețea izolată fără infrastructură de transport feroviar de marfă pe distanță lungă.

Cu privire la ratele de co-finanțare se fac următoarele precizări:

  • Pentru anvelopa generală CEF: În acord cu prevederile Articolului 10(2) din RegulamentuL

         CEF, asistența financiară a Uniunii nu trebuie să depășească 50% din costurile eligibile;

  • Pentru anvelopa Fondului de Coeziune CEF: În acord cu prevederile Articolului 11(5) din

        RegulamentuL CEF, rata maximă de co-finanțare este de 85% din costurile eligibile.

Termenul limită comunicat de către Comisia Europeană pentru transmiterea aplicaţiilor de finanţare este 22 martie 2021, ora 17:00 (ora Bruxelles-ului).

Informaţii complete despre apelul de proiecte sunt publicate pe site-ul Comisiei Europene – INEA şi pot fi accesate la link-ul de mai jos:

https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-transport/apply-funding/2020-cef-transport-map-call.