Publicat: 23 septembrie 2021

Vă aducem la cunoștință deschiderea de către Agenția Executivă Europeană pentru Climă, Infrastructură și Mediu (CINEA) din cadrul DG MOVE, a primului apel de proiecte în cadrul instrumentului CEF 2.0 aferent perioadei de programare 2021-2027, lansat în data de 16 Septembrie 2021.

Apelul de proiecte vizează o paletă largă de priorități, precum:

•    Proiecte de infrastructură aferente rețelelor TEN-T core și comprehensive (căi ferate, căi navigabile interioare, porturi maritime și interioare, drumuri, terminale feroviare și platforme logistice multimodale);

•   Aplicații inteligente pentru transport (ERTMS, ITS, SESAR, RIS etc.);

•   Interoperabilitatea transportului;

•   Infrastructura combustibililor alternativi (inclusiv infrastructura de încărcare rapidă și infrastructura de alimentare cu hidrogen pe rețeaua rutieră TEN-T);

•   Autostrăzile Maritime;

•   Hub-uri multimodale pentru pasageri;

•   Reducerea zgomotului în cadrul transportului feroviar de marfă;

•   Infrastructura parcărilor securizate;

•   Siguranța rutieră;

•   Îmbunătățirea rezilienței infrastructurii de transport, în special la schimbările climatice și la dezastrele naturale;

•   Adaptarea infrastructurii de transport în scopul verificării frontierelor externe ale UE;

•   Adaptarea infrastructurii TEN-T pentru dubla utilizare civilă-militară (anvelopa Mobilitate Militară).

Bugetul total alocat acestui apel de proiecte este de 7 miliarde de euro, aferent atât Anvelopei de Coeziune, cât și celei Generale.

Totodată termenul limită comunicat de către Comisia Europeană pentru transmiterea aplicaţiilor de finanţare este 19 Ianuarie 2021, ora 17:00 (ora Bruxelles-ului), excepție făcând Infrastructura combustibililor alternativi ce are mai multe cute-off-uri intermediare.

În data de 27 septembrie 2021 va avea loc informarea virtuală privind acest apel de proiecte, accesibilă la următorul link:

https://cinea.ec.europa.eu/events/2021-cef-transport-call-info-day_en

Informații complete despre apelul de proiecte sunt publicate pe site-ul Comisiei Europene – CINEA şi pot fi accesate aici.