Publicat: 27 iulie 2020

MECANISMUL PENTRU INTERCONECTAREA EUROPEI

(CEF)

INFORMARE

privind un nou apel de proiecte în cadrul Mecanismului pentru Interconectarea Europei – CEF – Transport, lansat pe data de 17 mai 2018

MINISTERUL TRANSPORTURILOR informeaza că, în data de 17 mai 2018, Agenția Executivă pentru Inovare și Rețele (INEA) a  deschis un nou apel de proiecte în cadrul MECANISMULUI PENTRU INTERCONECTAREA EUROPEI (CEF), cu un buget indicativ de 450 de milioane de euro.

Obiectivul asistenței financiare se va concentra pe următoarele prioritați ale programului:

Interoperabilitate feroviară    100 mil. EU
Sistemul european de gestionare a traficului feroviar (ERTMS)
Infrastructură securizată    200 mil. EU
  Noi Tehnologii şi Inovare
Servicii inteligente de transport pentru transportul rutier (ITS)      150 mil. EU
RIS  
Platforme logistice multimodale  
  •  

Asistența financiară acordată de UE în cadrul apelului de propuneri, conform Programului de    Lucru Multianual, nu poate depăși următoarele rate de cofinanţare:

  • granturile aferente proiectelor de studii – 50% din costurile eligibile;

(b) granturile aferente proiectelor de lucrări:

(i) pentru acțiuni care sporesc interoperabilitatea feroviară: 40% din costurile eligibile;

(ii) pentru transportul pe căile navigabile interioare, conexiunile și dezvoltarea platformelor logistice multimodale, inclusiv conexiunile cu porturile interioare şi maritime, respectiv aeroporturile, precum și dezvoltarea porturilor: 20% din costurile eligibile;

(iii) pentru acțiuni aferente priorităţii Noi Tehnoologii şi Inovare  pentru toate modurile de transport: 20% din costurile eligibile;

(c) în ceea ce privește granturile pentru proiectele aferente priorităţii – Sisteme de transport Inteligente (ITS):

(i) pentru componentele terestre ERTMS și RIS: 50% din costurile eligibile;

(ii) pentru componentele terestre aferente sectorului rutier: 20% din costurile eligibile;

(iii) pentru componentele de bord ale RIS și ale ITS aferente sectorului rutier: 20% din costurile eligibile;

(iv) pentru alte acţiuni, altele decât cele menționate la punctele (i) – (iii), precum serviciile de transport de marfă și parcările securizate din rețeaua centrală rutieră: 20% din costurile eligibile.

Deadline-ul comunicat de către Comisia Europeană pentru transmiterea aplicaţiilor de finanţare este 24 octombrie 2018.

Informaţii complete despre apelul de proiecte sunt publicate pe site-ul Comisiei Europene – INEA şi pot fi accesate la link-ul mai jos mentionat sau contactând direct MINISTERUL TRANSPORTURILOR, persoană de contact Claudiu Staicu, tel.0750.032.628.

https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-transport/apply-funding/2018-cef-transport-call-proposals

Precizăm că Ministerului Transporturilor, prin Direcția Accesare Fonduri – Serviciul CEF și Accesare Finanțare este responsabil cu pregătirea și monitorizarea implementării portofoliului de proiecte finanţat în cadrul Mecanismului pentru Interconectarea Europei.