Publicat: 27 iulie 2020

CONNECTING EUROPE FACILITY 2014-2020

INFORMARE

privind lansarea unui nou apel de proiecte în cadrul programului CEF 2014-2020 – sectorul de transport, anunțat de către Comisia Europeană pe data de 5 decembrie 2018

MINISTERUL TRANSPORTURILOR informează că, în data de 5 decembrie 2018, Agenția Executivă pentru Inovare și Rețele (INEA) a anunțat lansarea unui nou apel de proiecte în cadrul programului Connecting Europe Facility (CEF) – sectorul de transport 2014-2020, deschis începând cu data de 8 ianuarie 2019, având alocat un buget de 100 milioane de euro.

   Asistența financiară se va concentra pe următoarele priorități, respectiv obiective de finanțare:

PrioritateObiectiv de finanțareBugetRate de co-finanțare
Proiecte pe rețeaua extinsăEliminarea blocajelor și asigurarea conexiunilor lipsă, sporirea interoperabilității pe modul feroviar de transport și îmbunătățirea, în particular, a secțiunilor transfrontaliere65 mil. eurPentru studii – 50%, Pentru lucrări – la rețelele feroviare: 40% pentru proiectele care vizează secțiunile transfrontaliere, la rețelele rutiere, în cazul statelor membre care nu au rețele feroviare pe teritoriul lor sau în cazul statelor membre cu o rețea izolată, fără transport feroviar de marfă pe distanțe lungi: 30% pentru proiectele care vizează eliminarea blocajelor și 40% pentru  proiectele care vizează secțiunile transfrontaliere,la căile navigabile interioare: 40%  pentru  proiectele care vizează secțiunile transfrontaliere,la dezvoltarea porturilor maritime sau conexiuni la acestea: 20%,la secțiunile transfrontaliere pe modul rutier de transport: 10%.  
Transport feroviar de marfăAsigurarea unui sistem de transport sustenabil și eficient pe termen lung, în vederea pregătirii fluxurilor viitoare de transport și facilitării procesului de decarbonizare pe toate modurile de transport, prin tranzația către tehnologii inovative bazate pe emisii reduse de dioxid de carbon și eficiență energetică, îmbunătățind, totodată, nivelul de siguranță35 mil. eurFinanțarea se acordă sub forma unor contribuții fixe, așa cum se precizează în Articolul 125 (1)(c) al Regulamentului Financiar UE. Contribuțiile fixe au fost autorizate printr-o decizie a Comisiei Europene, adoptată în data de 3 septembrie 2018, accesibilă pe pagina web a apelului de proiecte: a) vagon de tip S: 250 eur, b) vagon de tip SS: 600 eur. Comisia își rezervă dreptul de a acorda finanțare la valori mai mici decât cele solicitate de aplicant. Echiparea vagoanelor va fi eligibilă, cel mai devreme, la data primirii ultimei aplicații de finanțare și cel mai târziu, la data finalizării acțiunii, care nu poate depăși 31 decembrie 2023.

Termenul limită comunicat de către Comisia Europeană pentru transmiterea aplicaţiilor de finanţare este 24 aprilie 2019.

Informaţii complete despre apelul de proiecte sunt publicate pe site-ul Comisiei Europene – INEA şi pot fi accesate la link-ul de mai jos:

https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-transport/apply-funding/2019-cef-transport-call-proposals