Publicat: 23 martie 2021

La data de 23 martie 2021, Comisia Europeană a aprobat finanțarea europeană nerambursabilă pentru unul dintre cele mai importante proiecte majore pentru infrastructura de transport rutier din rețeaua transeuropeană de transport, denumit „Drum expres Craiova Pitești”.

Această inițiativă este rezultatul colaborării dintre România și Comisia Europeană pentru un proiect major de infrastructură rutieră care prevede o contribuție din partea Fondului de  Coeziune pentru construcția „Drum expres Craiova Pitești”, selectat de către Organismul Intermediar pentru Transport, organism care gestionează  Axa Prioritară 1, „Îmbunătățirea mobilității prin  dezvoltarea rețelei TEN-T si a metroului” din cadrul Programului Operațional „Infrastructura Mare”.

Valoarea totală a proiectului este de 1.012.689.698,98 euro, din care valoarea totală eligibilă, finanțată prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020, este  854.256.056, 07 euro i (85% din valoarea totală eligibilă aprobată – 726.117.647,65 euro  este asigurată din Fondul de Coeziune, iar 15% în valoare de 128.138.408,41 euro va fi finanțată din bugetul de stat).

Prin proiect se urmărește construcția unui drum expres în lungime de   121,185 km de 2 x 2 benzi, 10 noduri rutiere, 75 poduri și pasaje și 26 intersecții denivelate fără acces, precum și 3 baze întreținere si deszăpezire, 4 spatii de servicii și 4 parcări de scurtă durată.

La finalizarea implementării proiectului “Drum expres Craiova Pitești”, se va realiza legătură între cele două ramuri ale coridorului TEN-T Core Rin-Dunăre din România, asigurându-se astfel creșterea siguranței utilizatorilor și îmbunătățirea competitivității economice a României prin dezvoltarea infrastructurii de transport care facilitează integrarea economica în UE, contribuind astfel la dezvoltarea pieței interne cu scopul de a creea condițiile pentru creșterea volumului investițiilor, promovarea transportului durabil si a coeziunii in rețeaua de drumuri europene.

Perioada de implementare a Proiectului este de 61 luni, respectiv între 01.12.2018 și 31.12.2023.

Proiect cofinanțat din Fondul de Coeziune prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020.

Date de contact: Felix Corneliu ARDELEAN, Director General Organismul Intermediar pentru Transport, fax: 0372 825 570.

Descărcați comunicatul de presă în format pdf.