Publicat: 20 octombrie 2020

Joi, 1 octombrie 2020, a fost semnat contractul de finanțare pentru  achizitionarea unor echimpamente moderne de securitate și siguranță PSI, prin proiectul cu titlul Achiziție autospeciale PSI și sistem integrat pentru controlul de securitate, inițiat de S.N AEROPORTUL INTERNAȚIONAL TIMIȘOARA – TRAIAN VUIA S.A, în cadrul Axei prioritare 2 – Dezvoltarea unui sistem de transport multimodal, de calitate, durabil și eficient,  Prioritatea de investiții 7c – Dezvoltarea și îmbunătățirea sistemelor de transport care respectă mediul, inclusiv a celor cu zgomot redus și care au emisii reduse de carbon, inclusiv a căilor navigabile interioare și a sistemelor de transport maritim, a porturilor, a legăturilor multimodale și infrastructurilor aeroportuare, cu scopul de a promova mobilitatea durabilă la nivel regional și local, Obiectivul specific 2.3 –  Creșterea gradului de utilizare sustenabilă a aeroporturilor, prin POIM 2014-2020.

Intervențiile preconizate de către S.N AEROPORTUL INTERNAȚIONAL TIMIȘOARA – TRAIAN VUIA S.A vizează dezvoltarea infrastructurii de transport a aeroportului, prin achiziționarea unor echipamente moderne de securitate şi de siguranță PSI, în vederea asigurării unui trafic aerian extins, în condiţii de maximă siguranţă şi a unui grad de securitate adecvat, în acord cu reglementările europene şi naţionale în domeniul transportului aerian, prin conformarea cu prevederile Regulamentului UE nr. 139/2014.

Proiectul necesită o perioadă de implementare de 36 de luni, din 01 august 2018 până la 31 iulie 2021, și are o valoare totală de 48.227.999,47 de lei (inclusiv TVA). Din aceștia, 29.178.136, 10 lei reprezintă alocarea din Fondul European pentru Dezvoltare Regională (FEDR), 5.149.082, 84 de lei constituie contribuția din bugetul de stat, în timp ce valoarea cheltuielilor neeligibile, asigurate de beneficiar este de 13.900.780,60 lei.

Prin proiectul depus beneficiarul își propune creșterea calității serviciilor privind siguranța aeronautică și securitatea aeroportuară în concordanță cu cerințele și rigorile impuse de prevederile actualei legislații interne și internaționale în aceste privințe.