Publicat: 20 octombrie 2020

Regia Autonomă „Administrația Fluvială a Dunării de Jos” Galați, în calitate de partener în cadrul proiectului SWIM (SMART Waterway Integrated Management), finanțat prin intermediul Mecanimsului pentru Interconectarea Europei (CEF), a început o etapă importantă din cadrul proiectului și anume etapa de testare a navelor tehnice, destinate dragajului capital în zona portului Corabia, zona punctului critic Bechet și în zona podului Calafat-Vidin.

Proiectul are ca obiective următoarele: restabilirea unor condiții bune pentru navigație (Good Navigation Status) în zona portului Corabia, zona punctul critic Bechet și zona podului Calafat – Vidin și dezvoltarea unei concept integrat pentru implementarea activităților de relocarea a șenalului prin lucrări de dragaj capital, evitând impactul negativ asupra sistemului ecologic.

După livrarea și înmatricularea navelor tehnice, etapa de testare a fost realizată cu succes, în condiții similare cu cele în care se vor executa și operațiunile prevăzute în proiect.

Lucrările de dragaj vor fi dimensionate folosind o platforma IT, ce va fi dezvoltată în cadrul aceluiași proiect.