Publicat: 16 noiembrie 2021

În data de 8 noiembrie 2021, Direcția Generală Organismul Intermediar pentru Transport din cadrul Ministerul Transporturilor și Infrastructurii și Direcția Transport Naval în calitate de             beneficiar al finanțării nerambursabile alocate în cadrul Programului Operațional Infrastructură Mare 2014-2020, au semnat contractul de finanțare cu titlul „Strategia de dezvoltare a transporturilor navale”, cod SMIS 151669.

Obiectivul implementării acestui proiect constă în derularea de studii necesare determinării strategiei operaționale optime pentru creșterea gradului de utilizare a căilor navigabile și a porturilor situate pe rețeaua TEN-T centrală.

Valoarea totală a contractului de finanțare este de  21.152.638,94 lei, din care co-finanțarea FC este de 17.894.743,09 lei, iar 3.157.895,85 lei reprezintă contribuția de la Bugetul de Stat.

Proiect cofinanțat din Fondul de Coeziune prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020.

Proiectul îndeplinește obiectivele specifice ale Axei Prioritare 1 „Creșterea gradului de utilizare a căilor navigabile și a porturilor situate pe rețeaua TEN-T centrală”. Obiectiv Specific 3 „Creșterea gradului de utilizare a căilor navigabile și a porturilor situate pe rețeaua TEN-T centrală”.

Date de contact: Felix Corneliu ARDELEAN, Director General Organismul Intermediar pentru Transport, fax: 0372 825 570.